_DSC8740.jpg

افراد دگرباش جنسی در سراسر جهان هر روز با اشکال شدید آزار و اذیت ، خشونت و انزوا روبرو هستند. با کمک شما ، ما می توانیم از یکی از آسیب پذیرترین جمعیت جهان پشتیبانی حیاتی کنیم.

کمک مالی ماهانه یا یکبار کسر مالیات شما می تواند به ما کمک کند تا از حقوق آنها محافظت کرده و آنها را برای آینده بهتر توانمند کنیم.

امروز به ما بپیوندید یک تفاوت ایجاد کن.

Platinum .jpeg

یا چک را به آدرس زیر ارسال کنید:  

615 1st Avenue NE ، Suite 500 ، مینیاپولیس ، MN ، 55413